دسته بندی نشده

فیبریلاسیون دهلیزی خانوادگی (Familial atrial fibrillation)

توصیف بیماری: فیبریلاسیون دهلیزی خانوادگی (Familial atrial fibrillation) یک اختلال ارثی در ریتم طبیعی قلب است. فیبریلاسیون دهلیزی با فعالیت الکتریکی نا هماهنگ (فیبریلاسیون- fibrillation) به صورت دوره ای در حفره های بالای قلب (دهلیز- […]

No Picture
دسته بندی نشده

بیماری گوشه (Gaucher disease)

توصیف بیماری: بیماری گوشه (Gaucher disease) یک اختلال ارثی است که بسیاری از اندام ها و بافت های بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. علائم این اختلال در افراد مبتلا بسیار متفاوت است. محققان […]

No Picture
دسته بندی نشده

سندروم ویلیامز (Williams syndrome)

توصیف بیماری: سندروم ویلیامز (Williams syndrome) یک اختلال رشدی است که بسیاری از بخش های بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. این اختلال با ناتوانی ذهنی خفیف تا متوسط یا اختلالات یادگیری، ویژگی های […]

No Picture
دسته بندی نشده

سندروم پرادرویلی (Prader-Willi syndrome)

توصیف بیماری: سندروم پرادرویلی (Prader-Willi syndrome) یک اختلال پیچیده ژنتیکی است که بسیاری از بخش های بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. این اختلال در دوران نوزادی با علائمی مانند کاهش تنوس ماهیچه (هیپوتونی-(hypotonia)، […]