Blood, lymphatic system

Klippel-Trenaunay syndrome

توصیف بیماری: سندروم Klippel-Trenaunay اختلالی است که رشد رگ های خونی، بافت های نرم (مانند پوست و ماهیچه ها) و استخوان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این اختلال با سه ویژگی بارز زیر، […]

Blood, lymphatic system

مقاومت به کلوپیدوگرل (Clopidogrel resistance)

توصیف بیماری: مقاومت به کلوپیدوگرل (Clopidogrel resistance) اختلالی است که باعث کاهش اثر داروی کلوپیدوگرل در افراد مبتلا، نسبت به افراد سالم می شود. کلوپیدوگرل که با نام پلاویکس (Plavix) نیز شناخته می شود، یک […]

No Picture
Blood, lymphatic system

نقص فاکتور پنج (Factor V deficiency)

توصیف بیماری: نقص فاکتور پنج (Factor V deficiency) یک اختلال خونی نادر است. امکان آغاز علائم این اختلال در هر سنی وجود دارد اما، شدیدترین موارد در دوران کودکی ایجاد می شوند. معمولا نقص فاکتور […]

No Picture
Blood, lymphatic system

بتا تالاسمی (Beta thalassemia)

توصیف بیماری: بتا تالاسمی (Beta thalassemia) اختلالی است که باعث کاهش تولید هموگلوبین (hemoglobin) می شود. هموگلوبین یک پروتئین حاوی آهن است که در گلبول های قرمز وجود دارد و اکسیژن را به سلول های […]

No Picture
Blood, lymphatic system

آلفا تالاسمی (Alpha thalassemia)

توصیف بیماری: آلفا تالاسمی (Alpha thalassemia) یک اختلال خونی است که باعث کاهش تولید هموگلوبین (hemoglobin) می شود. هموگلوبین پروتئینی در گلبول های قرمز است که اکسیژن را به تمام سلول های بدن منتقل می کند. […]