Klippel-Trenaunay syndrome

توصیف بیماری:

سندروم Klippel-Trenaunay اختلالی است که رشد رگ های خونی، بافت های نرم (مانند پوست و ماهیچه ها) و استخوان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این اختلال با سه ویژگی بارز زیر، مشخص می شود: یک خال مادرزادی قرمز به نام لکه شراب بندر (port-wine stain)، رشد غیرطبیعی و بیش از حد بافت های نرم و استخوان ها و ناهنجاری های وریدی.

لکه شراب بندر (port-wine stain)
لکه شراب بندر (port-wine stain)

بیشتر افراد مبتلا به سندروم Klippel-Trenaunay با لکه شراب بندر متولد می شوند. این لکه در اثر تورم عروق خونی کوچک در نزدیکی سطح پوست، ایجاد می شوند. این لکه ها معمولا مسطح هستند و رنگ آن ها از صورتی کم رنگ تا رنگ بنفش مایل به قرمز متفاوت است. معمولا این لکه ها در افراد مبتلا به سندروم Klippel-Trenaunay بخشی از یک اندام را پوشش می دهند. ممکن است این لکه ها با افزایش سن روشن تر یا تیره تر شوند. گاهی اوقات در این لکه ها تاول های قرمز کوچک ایجاد شده که به راحتی پاره شده و خونریزی می کنند.
سندروم Klippel-Trenaunay با رشد بیش از حد استخوان ها و بافت های نرم که در دوران کودکی آغاز می شود، مرتبط است. معمولا این رشد غیرطبیعی محدود به یک عضو و اغلب یک پا است. با این حال، ممکن است دست ها و به ندرت تنه نیز دچار رشد بیش از حد شوند. رشد غیر طبیعی می تواند باعث درد، احساس سنگینی و کاهش حرکت در بخش آسیب دیده شود. اگر این رشد بیش از حد باعث بلندتر شدن یکی از پاها گردد، می تواند در راه رفتن اختلال ایجاد کند.

ترومبوز ورید عمقی (deep vein thrombosis) و یا DVT
ترومبوز ورید عمقی (deep vein thrombosis) و یا DVT

ناهنجاری رگها سومین ویژگی مهم سندروم Klippel-Trenaunay است. این ناهنجاریها شامل وریدهای واریسی (varicose veins) است که در اثر آن رگ ها متورم و پیچیده به یکدیگر می شوند و در نزدیکی سطح پوست قرار می گیرند. این عارضه معمولا باعث ایجا درد می شود. رگهای واریس معمولا در طرفین ساق پاها ایجاد می شوند. علاوه بر این، رگهای عمیق اندام ها در افراد مبتلا به سندروم Klippel-Trenaunay می توانند غیر طبیعی باشند. اختلال در رگهای عمیق، خطر ابتلا به نوعی لخته شدن خون با نام ترومبوز ورید عمقی (deep vein thrombosis) و یا DVT را افزایش می دهد. اگر DVT از طریق جریان خون حرکت کند و در ریه ها قرار گیرد، می تواند باعث ایجاد لخته خون مرگ آوری به نام آمبولی ریه (pulmonary embolism) و یا PE شود.
سایر عوارض سندروم Klippel-Trenaunay می تواند شامل یک نوع عفونت پوستی به نام سلولیت (cellulitis) باشد که در واقع تورم ناشی از تجمع مایع (لنف ادم- lymphedema) و خونریزی داخلی از عروق خونی غیرطبیعی است. هم چنین به ندرت این اختلال با همجوشی انگشتان خاصی یا انگشتان شست (سین داکتیلی-syndactyly) یا وجود انگشتان اضافی (پلی داکتیلی- polydactyly) مرتبط است.

وریدهای واریسی-varicose veins
وریدهای واریسی-varicose veins در مقایسه با وریدهای سالم (چپ)

شیوع:

تخمین زده می شود در سراسر جهان حداقل از هر 100.000، یک نفر به سندروم Klippel-Trenaunay مبتلا است.

تغییرات ژنتیکی:

جهش در ژن PIK3CA می تواند باعث ایجاد سندروم Klippel-Trenaunay شود. این ژن دستور ساخت پروتئین p110 آلفا (p110α) را صادر می کند که زیرواحد آنزیمی به نام فسفاتیدیل اینوزیتول سه کیناز (phosphatidylinositol 3-kinase) و یا PI3K است.
PI3K نقش مهمی در سیگنالینگ شیمیایی دارد که برای بسیاری از فعالیت های سلولی، از جمله رشد و تقسیم سلولی (تکثیر-proliferation)، حرکت (مهاجرت- migration) سلول ها و بقای سلول مهم است. این عملکردها باعث شده است PI3K نقش مهمی در رشد بافت ها در سراسر بدن ایفا کند.
جهش های ژن PIK3CA که با سندرم Klippel-Trenaunay مرتبط هستند باعث تغییر پروتئین p110α می شوند. زیرواحد تغییر یافته باعث فعالیت غیرطبیعی PI3K و رشد و تقسیم مداوم سلول ها می شود که این اختلال منجر به رشد غیرطبیعی استخوان ها، بافت های نرم و عروق خونی می گردد.
سندروم Klippel-Trenaunay یکی از سندرم های ایجاد شده در اثر رشد غیرطبیعی است. از سایر این سندروم ها می توان megalencephaly-capillary malformation syndrome را نام برد که در اثر جهش در ژن PIK3CA ایجاد می شود. تمام این اختلالات، طیف رشد بیش از حد مرتبط با PIK3CA و یا PROS نامیده می شوند.
از آنجاییکه جهش در ژن PIK3CA در همه افراد مبتلا به سندرم Klippel-Trenaunay شناسایی نشده است، ممکن است جهش در ژن های ناشناخته دیگری نیز باعث ایجاد این سندروم شود.

ژن ها:

PIK3CA

الگوی وراثتی:

سندروم Klippel-Trenaunay تقریبا همیشه تک گیر (اسپورادیک- sporadic) است و در افراد فاقد سابقه خانوادگی ابتلا به این سندروم ایجاد می شود. بر اساس مطالعات پیشنهاد می شود این اختلال در اثر جهش های ژنی است که ارثی نیستند. این تغییرات ژنتیکی، که جهش های سوماتیک (somatic) نامیده می شوند، به طور تصادفی در یک سلول و در مراحل اولیه رشد قبل از تولد ایجاد می شوند. همانطور که سلول ها در طول رشد، تقسیم می شوند سلول های ایجاد شده از سلول های غیرطبیعی اول، دارای جهش هستند و سلول های دیگر طبیعی خواهند بود. مخلوطی از سلولهای دارای جهش ژنتیکی و سلول های طبیعی به عنوان موزاییسم (mosaicism) شناخته می شوند.

موزاییسم-mosaicism
موزاییسم-mosaicism

نام های دیگر بیماری:

angio-osteohypertrophy syndrome
congenital dysplastic angiopathy
Klippel-Trenaunay disease
KTS

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*