Muckle-Wells syndrome

توصیف بیماری

Muckle-Wells syndrome بیماری است که با دوره های بثورات پوستی، تب و درد مفصلی مشخص می شود. همچنین در این بیماری از دست رفتن پیشرونده شنوایی و آسیب کلیوی نیز اتفاق می افتد.

افراد مبتلا به Muckle-Wells syndrome دوره های مکرر تشدید بیماری را تجربه می کنند که از نوزادی و اوایل کودکی آغاز می شود. این دوره ها ممکن است به طور خودبخودی ظاهر شوند و یا با سرما، گرما، خستگی یا سایر استرس ها تحریک شوند. افراد مبتلا به طور معمول به بثورات پوستی بدون خارش، تب خفیف تا متوسط، مفاصل متورم و دردناک و در برخی موارد قرمزی بخش سفید چشم (conjunctivitis) دچار می شوند.

بثورات پوستی در بیمار مبتلا به Muckle-Wells syndrome

از دست دادن شنوایی در اثر آسیب عصبی پیشرنده (ناشنوایی حسی- عصبی) که به معمول در دوران نوجوانی اتفاق می افتد، ایجاد می شود. رسوب غیر طبیعی پروتئینی به نام آمیلوئید (amyloidosis) منجر به آسیب پیشرونده کلیه در حدود یک سوم از افراد مبتلا به Muckle-Wells syndrome می شود؛ این رسوبات همچنین ممکن است به سایر ارگان ها آسیب برسانند. همچنین ضایعات پوستی رنگدانه دار ممکن است در افراد مبتلا ایجاد شود.

شیوع

Muckle-Wells syndrome یک بیماری نادر می باشد. این بیماری در بسیاری از مناطق جهان گزارش شده است اما شیوع آن ناشناخته می باشد.

تغییرات ژنتیکی

جهش در ژن NLRP3 (که همچنین با عنوان CIAS1 نامیده می شود) منجر به بروز Muckle-Wells syndrome می گردد. ژن NLRP3 دستورالعمل ساخت پروتئینی به نام cryopyrin را فراهم می نمایند. پروتئین cryopyrin متعلق به خانواده ای از پروتئین ها به نام دمین متصل به نوکلئوتید (nucleotide-binding domain) و پروتئین های حاوی تکرارهای غنی از لوسین (leucine-rich repeat containing proteins) می باشد. این پروتئین ها در سیستم ایمنی نقش داشته و به تنظیم فرآیند التهاب کمک می کنند. التهاب زمانی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی، مولکول های پیام رسان و سلول های سفید خون را برای مبارزه با عوامل مهاجم میکروبی و تسهیل ترمیم بافتی به محل آسیب یا بیماری ارسال می کند. زمانی که این فرآیند تکمیل شد، بدن برای جلوگیری از آسیب به سلول ها و بافت های خود، پاسخ التهابی را متوقف می کند.

Cryopyrin در سر هم بندی مجموعه پروتئینی به نام inflammasome  که به شروع فرآیند التهاب کمک می کند، نقش دارد. محققین معتقدند، جهش در ژن NLRP3 که باعث Muckle-Wells syndrome می شوند، منجر به ایجاد یک پروتئین cryopyrin بیش فعال و یک پاسخ ایمنی نامناسب می گردد. اختلال در مکانیسم های بدن در کنترل التهاب منجر به بروز دوره های تب و آسیب سلولی و بافتی مشاهده شده در Muckle-Wells syndrome می گردد.

ژن ها

NLRP3

الگوی وراثتی

این بیماری با الگوی وراثت اتوزومال غالب به ارث می رسد، به این معنی که وجود یک نسخه جهش یافته از ژن در هر سلول برای ایجاد بیماری کافی می باشد. در برخی از موارد الگوی وراثت بیماری ناشناخته می باشد.

الگوی وراثت اتوزومال غالب

نام های دیگر بیماری

familial amyloid nephropathy with urticaria and deafness

MWS

UDA syndrome

urticaria-deafness-amyloidosis syndrome

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*