آپلازی مولیرین و هیپرآندروژنیسم (Müllerian aplasia and hyperandrogenism)

توصیف بیماری:

آپلازی مولیرین و هیپرآندروژنیسم (Müllerian aplasia and hyperandrogenism) اختلالی است که دستگاه تولید مثل زنان را تحت تاثیر قرار می دهد. این اختلال در اثر رشد غیر طبیعی مجاری مولیرین (Müllerian ducts)، ساختارهای موجود در رویان که داخل رحم رشد می کند؛ لوله های فالوپ (fallopian tubes)، دهانه رحم (سرویکس-cervix) و بخش های بالایی واژن ایجاد می شود. معمولا افراد مبتلا به آپلازی مولیرین و هیپر آندروژنیسم دارای رحم تکامل نیافته و یا فقدان رحم و همچنین اختلال در سایر اندام های تولیدمثلی می باشند. اندام تناسلی خارجی (external genitalia)،رشد پستان ها و موهای شرمگاهی (pubic hair) هنگام بلوغ در زنان مبتلا به این اختلال، طبیعی است اما سیکل های قاعدگی در آن ها تا سن 16 سالگی آغاز نمی شود (menstruation) و احتمالا هرگز سیکل های قاعدگی (primary amenorrhea) نخواهند داشت. بعلاوه، این زنان نابارور (infertile) هستند.
در خون زنان مبتلا میزان هورمون های جنسی مردانه به نام آندروژن (androgens)، بیشتر از میزان طبیعی است (هیپرآندروژنیسم-hyperandrogenism) که می تواند باعث ایجاد آکنه (acne) و میزان بیش از حد موهای زائد در صورت (هیرسوتیسم-facial hirsutism) شود. همچنین ممکن است در بعضی از مبتلایان اختلالات کلیوی نیز ایجاد شود.

شیوع:

آپلازی مولیرین و هیپرآندروژنیسم یک اختلال بسیار نادر است و در سراسر جهان تنها چند نفر مبتلا به آن گزارش شده است.

تغییرات ژنتیکی:

جهش در ژن WNT4 باعث ایجاد آپلازی مولیرین و هیپرآندروژنیسم می شود. این ژن متعلق به خانواده ی ژن های WNT است که این گروه از ژن ها در تکامل و رشد قبل از تولد  نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. ژن WNT4 دستور ساخت پروتئینی را صادر می کند که در تشکیل دستگاه تولید مثل زنان، کلیه ها و تعدادی از  غدد تولید کننده هورمون، بسیار مهم است. پروتئین WNT4 در طول رشد و تکامل دستگاه تولید مثل زنانه، تشکیل مجاری مولیرین را تنظیم می کند. همچنین این پروتئین از قبل از تولد تا بزرگسالی در تکامل تخمدان ها، نقش دارد و برای تکامل و نگهداری سلول های تخم (oocytes) نیز مهم می باشد. علاوه بر این، پروتئین WNT4 تولید آندروژن ها را تنظیم می کند.

جهش در ژن WNT4 باعث تغییر واحدهای سازنده (آمینواسیدها-amino acids) پروتئین WNT4 می شود.

محققان معتقدند پروتئین های تغییر یافته به طور طبیعی از سلول ها آزاد نمی شوند و در نتیجه  پروتئین به دام افتاده قادر به انجام عملکرد طبیعی خود نیست. احتمالا از بین رفتن فعالیت تنظیمی WNT4، باعث اختلال در رشد و تکامل دستگاه تولید مثل زنان و تولید غیر طبیعی آندروژن ها و در نتیجه ایجاد علائم آپلازی مولیرین و هیپرآندروژنیسم می شود.

ژن ها:

WNT4

الگوی وراثتی:

آپلازی مولیرین و هیپرآندروژنیسم دارای الگوی وراثتی اتوزومال غالب است. در این الگوی وراثتی یک نسخه از ژن تغییر یافته در هر سلول برای ایجاد بیماری کافی است. دختران مبتلا به این سندروم جهش را از مادر خود به ارث نمی برند، زیرا زنان مبتلا، نابارور هستند. با این حال ایجاد آپلازی مولیرین و هیپرآندروژنیسم در اثر به ارث رسیدن آن از طرف پدر و یا جهش های جدید (new mutations) نامشخص است.

همچنین ممکن است سندروم آپلازی مولیرین و هیپرآندروژنیسم در افراد فاقد سابقه ی خانوادگی ابتلا به این سندروم، ایجاد شود.

نام های دیگر بیماری:

Biason-Lauber syndrome
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Biason-Lauber syndrome
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-like syndrome
Mullerian aplasia and hyperandrogenism
Müllerian duct failure
WNT4 deficiency
WNT4 Müllerian aplasia
WNT4 Müllerian aplasia and ovarian dysfunction
Related Information

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*