Perrault syndrome

توصیف بیماری:

Perrault syndrome اختلال نادری است که باعث ایجاد الگوهای متفاوتی از علائم در زنان و مردان مبتلا می شود. علامت کلیدی این اختلال، ناشنوایی است که هم در مردان و هم در زنان ایجاد می شود. علاوه بر این، زنان مبتلا دچار اختلالات تخمدان نیز می باشند. مشکلات عصبی نیز در بعضی زنان و مردان مبتلا، مشاهده می شود.

در سندروم Perrault، مشکلات شنوایی در اثر تغییرات گوش داخلی ایجاد شده که این اختلال شنوایی، کاهش شنوایی حسی – عصبی (sensorineural hearing loss) نامیده می شود. معمولا این اختلال هر دو گوش را تحت تاثیر قرار داده و زمان شروع آن از بدو تولد و یا اوایل کودکی است. به جز شنوایی که هنگام تولد کاملا مختل می شود، مشکلات شنوایی در طی زمان وخامت می یابد.

زنان مبتلا به سندروم Perrault دارای تخمدان های غیرطبیعی و یا دچار فقدان تخمدان ها (ovarian dysgenesis) می باشند، اگر چه دستگاه تناسلی خارجی در این افراد طبیعی است.  (menstruation) در دختران مبتلا به سندروم Perrault که بیماری در آن ها شدید است، قاعدگی تا 16 سالگی آغاز نمی شود (آمنوره اولیه-primary amenorrhea) و بیشتر آن ها هرگز دارای چرخه قاعدگی نیستند. زنانی که شدت بیماری در آن ها کمتر است، دچار نارسایی زودرس تخمدان (primary ovarian insufficiency) می شوند که در اثر این اختلال دوره های قاعدگی آن ها در دوران بلوغ شروع شده، اما به تدریج کمتر شده و در نهایت قبل از 40 سالگی متوقف می شود. همچنین ممکن است زنان مبتلا به سندروم Perrault دچار اختلال در ادراک (difficulty conceiving) و یا نازایی (infertile) باشند.

مشکلات عصبی در افراد مبتلا سندروم Perrault می تواند شامل ناتوانی ذهنی، اختلال در تعادل و هماهنگی حرکات بدن (آتاکسی-ataxia)، از بین رفتن حس و ایجاد ضعف در دست ها و پاها (نوروپاتی محیطی-peripheral neuropathy) باشد. با این وجود، تمام افراد مبتلا به سندروم Perrault دچار مشکلات عصبی نمی باشند.

شیوع:

سندروم Perrault اختلال نادری است و کمتر از 100 فرد مبتلا به این اختلال در مقالات پزشکی، گزارش شده است. احتمالا این اختلال در بسیاری از موارد تشخیص داده نمی شود، زیرا احتمالا در مردانی که خواهر مبتلا ندارند به اشتباه ناشنوایی تک و یا غیر سندرمیک (isolated or nonsyndromic hearing loss) تشخیص داده می شود.

تغییرات ژنتیکی:

دلایل ژنتیکی متعددی باعث ایجاد سندروم Perrault می شود. جهش در ژن های TWNK, CLPP, HARS2, LARS2 یا  HSD17B4 در تعداد کمی از افراد مبتلا گزارش شده است. پروتئین های تولید شده از بسیاری از این ژن ها شامل TWNK, CLPP, HARS2 و LARS2 در ساختارهای سلولی به نام میتوکندری ( mitochondria) فعالیت دارند. میتوکندری ها انرژی مواد غذایی را به نوعی از انرژی که برای سلول ها قابل استفاده است، تبدیل می کنند. اگرچه تاثیر این جهش های ژنتیکی بر عملکرد میتوکندریایی نامشخص است، محققان گمان می کنند اختلال در تولید انرژی میتوکندریایی می تواند باعث ایجاد علائم سندروم Perrault شود.

پروتئین تولید شده از ژن HSD17B4 در ساختارهای سلولی به نام پراکسی زوم (peroxisomes) قرار دارد. پراکسی زوم ها دارای آنزیم های متنوعی هستند که مواد بسیار متفاوتی در سلول ها را تجزیه می کنند. چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن عملکرد پراکسی زوم ها و یا ایجاد ناشنوایی در زنان و مردان مبتلا و اختلالات تخمدان در زنان مبتلا به سندروم Perrault ، در اثر جهش در این ژن نامشخص است.

احتمالا سایر ژن هایی که هنوز شناسایی نشده اند نیز در ایجاد این اختلال نقش دارند.

ژن ها:

CLPP, HARS2, HSD17B4, LARS2, TWNK

الگوی وراثتی:

سندروم Perrault دارای الگوی وراثتی اتوزومال مغلوب است. در این الگوی وراثتی، هر دو نسخه ژن در هر سلول دارای جهش هستند. هر یک از والدین فردی مبتلا به یک بیماری اتوزومال مغلوب، یک نسخه از ژن جهش یافته را دارند، اما معمولا علائم بیماری در آن ها مشاهده نمی شود.

نام های دیگر بیماری:

gonadal dysgenesis with auditory dysfunction, autosomal recessive inheritance
gonadal dysgenesis with sensorineural deafness, autosomal recessive inheritance
gonadal dysgenesis, XX type, with deafness
ovarian dysgenesis with sensorineural deafness

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*