نقص آنزیم گابا ترانس آمیناز (GABA-transaminase deficiency)

توصیف بیماری:

نقص گابا ترانس آمیناز (GABA-transaminase deficiency) یک انسفالوپاتی (encephalopathy) است که در نوزادی شروع می شود. کودکان مبتلا به این بیماری، دچارعلائم زیر می شوند:

تشنج عمومی یا ژنرالیزه (Generalized seizure-راست) تشنج پارشیال (Partial Seizure-چپ)

تشنج های مکرر (epilepsy)، حرکت کنترل نشده دست ها و پا ها (choreoathetosis)، رفلکس های شدید (هیپررفلکسی-hyperrelexia)، کاهش تنوس ماهیچه اسکلتی، هیپوتونی (hypotonia) و خواب آلودگی شدید (hypersomnolence). علیرغم وجود  مشکلات تغذیه ای و عدم وزن گیری  (failure to thrive) در این کودکان ممکن است رشد قدی سریع تر (accelerated linear growth) از معمول باشد.
اختلالات رشد در این کودکان بسیار جدی است و بیشتر آن ها قادر به رشد طبیعی در نوزادی مانند دنبال کردن حرکت دیگران با چشم ها یا نشستن بدون کمک، نمی باشند. افراد مبتلا به این بیماری معمولا بیش از دو سال زنده نمی مانند اما زندگی برخی از آن ها تا دوران کودکی ادامه می یابد.

شیوع:

نقص گابا ترانس آمیناز، بیماری بسیار نادری است. تنها تعداد کمی از افراد مبتلا در مقالات پزشکی قید شده اند.

تغییرات ژنتیکی:

جهش در ژن ABAT باعث بیماری نقص گابا ترانس آمیناز می شود که این ژن دستور ساخت آنزیم گابا ترانس آمیناز را صادر می کند. این آنزیم به تجزیه یک ماده شیمیایی مغزی (نوروترنسمیتر-neurotransmitter)  به نام گابا،  هنگامی که به آن نیازی نیست، کمک می کند. به طور طبیعی، گابا در صورت نیاز به کاهش فعالیت سلول های مغزی کمک می کند(inhibit) تا از افزایش بیش از حد پیام ها در مغز جلوگیری شود. به همین علت، گابا یک نوروترانسمیتر یا انتقال دهنده مغزی مهار کننده نامیده می شود.
جهش در ژن ABAT باعث کاهش فعالیت آنزیم گابا ترانس آمیناز می شود. در نتیجه، گابا به صورت مناسب تجزیه نمی شود واین نوروترنسمیتر و مولکول دیگری به نام بتا-آلانین (beta-alanine) به طور غیر طبیعی در سلول های مغز تجمع پیدا می کنند. انباشتگی این مواد، تعادل بین نوروترنسمیتر های مغز را تغییر می دهد که باعث ایجاد مشکلات عصبی در بیماری نقص گابا ترانس آمیناز می شود. همچنین، گابا اضافی باعث آزاد سازی غیر طبیعی پروتئینی می شود که، برای رشد استخوان ها و بافت ها ضروری است (هورمون رشد-growth hormone) که این عامل باعث افزایش رشد طولی در برخی از افراد مبتلا به این بیماری می شود.

ژن ها:

ABAT

الگوی وراثتی:

نقص گابا ترانس آمیناز دارای الگوی وراثتی اتوزومال مغلوب است که در این الگوی وراثتی هر دو نسخه ژن در هر سلول، دارای جهش هستند. هر یک از والدین فردی مبتلا به یک اختلال اتوزومال مغلوب، دارای یک نسخه از ژن جهش یافته هستند، اما معمولا علائم بیماری در آن ها مشاهده نمی شود.

الگوی وراثت اتوزومال مغلوب

نام های دیگر بیماری:

4 alpha aminobutyrate transaminase deficiency
ABAT deficiency
GABA-T deficiency
GABA transaminase deficiency
GABA transferase deficiency
gamma-aminobutyrate transaminase deficiency
gamma aminobutyrate transaminase deficiency
gamma-aminobutyric acid transaminase deficiency
gamma aminobutyric acid transaminase deficiency

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*